تفاوت انسان‌ها در داشتن و نداشتن استعدادها نيست بلكه در چگونگي استفاده از آن است

پنج شنبه 6 شهریور 1393