تفاوت انسان‌ها در داشتن و نداشتن استعدادها نيست بلكه در چگونگي استفاده از آن است

جمعه 29 فروردین 1393